GIẢI PHÁP

Kỹ thuật xử lí nước trong trại tôm giống

Nguồn nước và chất lượng nước là cực kỳ quan trọng trong sản xuất giống tôm. Có những nguyên tắc xử lý nước cho trại giống để có nguồn nước tốt trước khi đưa vào ương nuôi ấu trùng. Bài viết dưới đây xác định các nguyên tắc và các bước cơ bản trong xử lý nước cho trại giống tôm

CẨM NANG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

Bí quyết để nuôi tôm thẻ chân trắng (P.vannamei) theo phương pháp sạch bệnh năng suất cao gồm 3 yếu tố: Nuôi vỗ tích cực; Nâng cao khả năng miễn dịch của tôm; Rút ngắn thời gian nuôi.

 

Kỹ thuật sản xuất giống Tôm Càng Xanh

<< 1 2 3 4