NHÀ MÀNG

Phân loại nhà kính

Nhà kính là một trong những mô hình hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Nhà kính phù hợp với yêu cầu để phát triển nông nghiệp bền vững, cho phép kiểm soát đầy đủ và chặt chẽ hầu hết các thông số của quá trình sản xuất như nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, khí carbonic, khí ôxy…, kể cả việc sử dụng tối ưu đất canh tác để đáp ứng cho sự sinh trưởng, phát triển tốt nhất của cây trồng và kiểm soát được sâu bệnh hại để đạt sản lượng cao nhất. Tuy nhiên, Các mô hình nhà kính được thiết kế với nhiều kiểu khác nhau, nhiều loại vật liệu lợp khác nhau.Vì thế Nhà Nguyễn phân loại như sau:

Kiểu nhà NN-9.6

 
  •  Khẩu độ ( chiều dài nhịp) :           9.60 m
  •  Bước cột (chiều dài bước):          4.00m
  • Khoảng cách giữa 2 giàn              4.0m
  • Cửa kéo:                                           1

<< 1 2 3