NHÀ MÀNG

Quản lí nhiệt độ trong nhà màng

  • Cửa thông gió mái và vách
  • Màng lưới phản xạ nhiệt
  • Quạt hướng trục đối lưu
  • Cooling pad

<< 1 2