NHÀ TÔM

HƯỚNG ĐI MỚI NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG, NUÔI TÔM THÂM CANH CÔNG NGHỆ CAO

Công nghệ nhà màng công nghệ cao Nhà Nguyễn được áp dụng trong mô hình này, ngoài việc đảm bảo yêu cầu kết cấu bền vững, yêu cầu cho việc thực hiện cơ giới hoá đến mức cao nhất các công đoạn sản xuất, nhà màng còn có thể cho phép đáp ứng đến mức cao nhất các nhu cầu về kiểm soát “tiểu khí hậu nhà màng”;  kiểm soát “sinh học nhà màng”; kiểm soát “dịch hại nhà màng” để đáp ứng điều kiện biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay và tương lai. 

Nhà màng nuôi tôm siêu thâm canh

Với sự tác động của khí hậu thời tiết không ổn định như hiện nay, dịch bệnh nuôi trồng thủy sản mà đặc biệt là môi trường tôm gặp nhiều khó khăn. Xúât phát từ thực trạng đó, qua quá trình tìm tòi nghiên cứu khảo nghịêm, cty chúng tôi đã tìm ra giải pháp giúp khắc phục tình trạng trên. Nhà màng nuôi tôm với những tín năng ưu việt: