NHÀ TÔM

Nhà màng nuôi tôm siêu thâm canh

Với sự tác động của khí hậu thời tiết không ổn định như hiện nay, dịch bệnh nuôi trồng thủy sản mà đặc biệt là môi trường tôm gặp nhiều khó khăn. Xúât phát từ thực trạng đó, qua quá trình tìm tòi nghiên cứu khảo nghịêm, cty chúng tôi đã tìm ra giải pháp giúp khắc phục tình trạng trên. Nhà màng nuôi tôm với những tín năng ưu việt: