TIN TỨC

Chất thải: Báo động đỏ và thông điệp xanh

Trả lời báo Lamdongonline, TS Lê Văn Lữ - Giảng viên trường Đại học Bách khoa TP HCM thốt lên rằng: “Hiện nay, rác thải công nghiệp nguy hại Việt Nam một năm thải ra khoảng 1 triệu tấn, trong lúc năng lực xử lý của các nhà máy, các công ty mới được 1/10 (100 ngàn tấn). Câu hỏi đặt ra là, liệu 900 ngàn tấn đó đi đâu, hay là chúng ta lại chôn lấp như rác sinh hoạt ? Rác công nghiệp nguy hại mà chôn lấp đương nhiên là gây ô nhiễm môi trường nước và đất”.

<< 1 2 3 . 32 33 34 35 36 37 38