NEWS

Giảm mức CO2 bằng thời tiền công nghiệp trong 10 năm?

Quy trình STEP sử dụng năng lượng và nhiệt lượng mặt trời để thu gom CO2 vừa được các nhà khoa học Mỹ công bố. Sử dụng ánh sáng mặt trời để cung cấp năng lượng cho các tế bào điện phân để tách đôi CO2, đồng thời sử dụng nhiệt lượng mặt trời để nung nóng tế bào nhằm giảm mức năng lượng cần cho quá trình chuyển đổi.

1 2 >>