TIN TỨC

Nhà giâm hom giống cây lâm nghiệp cải tiến

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm cải thiện môi trường nhân giống cây rừng trong vùng chịu ảnh hưởng bất lợi của điều kiện khí hậu, thời tiết”, Ths. Lê Xuân Phúc và các nhà khoa học TTNC và Chuyển giao kỹ thuật công nghiệp rừng thuộc Viện KHLN Việt Nam đã nghiên cứu, xây dựng thành công các mô hình thực nghiệm...

KỸ THUẬT GIÂM CÀNH CHÈ

Giâm cành chè là biện pháp nhân giống vô tính, từ một đoạn cành chè bao gồm 1-2 lá cùng với chối nách (hom chè) đem giâm trên một nền vật liệu (đất, cát...) để tạo thành cây mới. Đây là cây giống để trồng.

Kỹ thuật trồng hoa ly

Kỹ thuật trồng lan hồ điệp trong nhà kính

Hiện nay, trong khi nước láng giềng là Thái Lan và Đài Loan đã rất thành công trong ngành công nghiệp hoa lan của họ thì người Việt Nam vẫn chỉ làm kinh tế với hoa lan một cách thụ động. Nghĩa là họ chỉ chờ hoa nở, nếu như gần dịp lễ thì trúng, còn nếu trong những ngày bình thường mà hoa nở quá nhiều thì dội chợ vì không thể bán kịp. Đặc biệt là đối với lan Hồ Điệp, một loại lan có giá trị thương mại cao, nhưng lại rất khó trồng và kiểm soát.

<< 1 2