Kiểu nhà NN-9.6

  • Khẩu độ ( chiều dài nhịp) :           9.60 m
  •  Bước cột (chiều dài bước):          4.00m
  • Khoảng cách giữa 2 giàn              4.0m
  • Cửa kéo:                                           1

Kiểu nhà NN-9.6 cho hai sự lựa chọn về thông gió máy


Thông gió mái cố định

Cao độ máng nước                    4.0m

Chiều cao tới đỉnh mái              7.5m

 


Thông gió mái tự động

Hệ thống thông gió cửa sổ mái được đóng mở tự động bởi motơ nhờ bộ điều khiển vi khí hậu, thông qua việc xử lí các thông số từ trạm đo khí hậu ở bên ngoài nhà( thông số về lưu lượng mưa, cường độ gió, hướng gió) và sesor cảm ứng trong nhà( đo các thông số về nhiệt độ, độ ẩm). 

Nhằm tránh côn trùng bay vào nhà, tại thông gió mái lắp lưới ngăn côn trùng.

Cao độ máng nước                      4.5m

Chiều cao tới đỉnh mái                 8.0m


Cửa sổ vách đóng mở


Bốn vách được trang bị hệ thống của sổ đóng mở tự động bởi motơ. Mỗi vách nhà thro phương dọc sẽ óc 2 vách nhỏ được cuốn lên hoặc hạ xuống tự động

 


Nẹp màng 


 

XEM THÊM

    NHÀ MÀNG NÔNG NGHIỆP NHÀ NGUYỄN NNS-9.6 (POLY GREENHOUSES).

    Đặc Điểm Nhà Màng NN 12.8

    NHÀ MÀNG CỦA NHÀ NGUYỄN

    Hướng đi đột phá của nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

    Nhà màng NN-12.8