Nhà màng NN-12.8
 
  •  Khẩu độ (chiều rộng nhịp):           12.80m
  •  Bước cột (chiều rộng bước):       5.00m
  • Chiều cao đến máng xối:               5.0m
  • Chiều cao đến đỉnh mái                 8.0m
  • Thông gió  cánh bướm tự động đóng mở hai bên. 
  • Phù hợp với môi trường nhiệt đới

Cửa thông gió đỉnh mái đóng mở tự động bởi motơ


Cửa sổ vách đóng mở tự động


 

XEM THÊM

    NHÀ MÀNG NÔNG NGHIỆP NHÀ NGUYỄN NNS-9.6 (POLY GREENHOUSES).

    Đặc Điểm Nhà Màng NN 12.8

    NHÀ MÀNG CỦA NHÀ NGUYỄN

    Hướng đi đột phá của nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

    Kiểu nhà NN-9.6