Nhà màng nuôi tôm siêu thâm canh

Với sự tác động của khí hậu thời tiết không ổn định như hiện nay, dịch bệnh nuôi trồng thủy sản mà đặc biệt là môi trường tôm gặp nhiều khó khăn. Xúât phát từ thực trạng đó, qua quá trình tìm tòi nghiên cứu khảo nghịêm, cty chúng tôi đã tìm ra giải pháp giúp khắc phục tình trạng trên. Nhà màng nuôi tôm với những tín năng ưu việt:

·         Cách ly môi truờng trong và ngòai nhà màng ngăn không cho sự xâm nhập của mầm bệnh, giúp dễ kiểm sóat dịch bệnh.

·         Điều tíêt môi truờng nuớc và không khí bên trong nhà, ổn định đuợc nhiệt độ ngày và đêm

·         Tạo bước đệm giúp tôm post thích nghi dần với môi trường sẽ đựơc thả nuôi

Qua quá trình thực tế ta thấy đựơc những lợi ích thíêt thực từ mô hình nuôi tôm trong nhà kính

·         Tăng tỷ lệ sống trên ao nuôi

·         Hạn chế dịch bệnh trên vuông tôm biến thiên nhiệt độ

·         Giúp tôm khỏe mạnh và phát triển tốt hơn

·         Bền hơn, chịu gió tốt hơn và chi phí thấp hơn so với nhà uơng tôm truyền thống

XEM THÊM

    HƯỚNG ĐI MỚI NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG, NUÔI TÔM THÂM CANH CÔNG NGHỆ CAO