Giảm mức CO2 bằng thời tiền công nghiệp trong 10 năm?

XEM THÊM

    

    

    

    

    

    

    

    Trồng gần 1.500 cây xanh bên hồ Xuân Hương

    Hướng tới một nền Nông nghiệp thích nghi với khí hậu

    Chất thải: Báo động đỏ và thông điệp xanh