Thanh Hóa: Hơn 42 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất rau an toàn

 

21-16-20_20190822_110812

Ngày 31/12/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020. Từ nguồn kinh phí này, các địa phương đã hỗ trợ sản xuất, đảm bảo ổn định đầu ra cho 128 ha rau tập trung chuyên canh; xây dựng được 248.000 m2 nhà lưới và xây dựng 58 cửa hàng kinh doanh, tiêu thụ rau an toàn.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, việc thực hiện chính sách hỗ trợ góp phần chuyển đổi các mô hình sản xuất rau an toàn từ nhỏ lẻ sang tập trung, quy mô lớn, đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, sản phẩm được kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và nâng cao thu nhập cho nông dân.

VÕ DŨNG

Thanh Hóa: Hơn 42 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất rau an toàn

18/09/2019, 08:43 (GMT+7)

 

Từ đầu năm 2016 đến nay, tỉnh Thanh Hoá đã hỗ trợ hơn 42 tỷ đồng cá nhân, tổ chức (công ty, HTX, tổ hợp tác) phát triển các mô hình xuất rau an toàn tập trung.

 

 

 

21-16-20_20190822_110812

Ngày 31/12/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020. Từ nguồn kinh phí này, các địa phương đã hỗ trợ sản xuất, đảm bảo ổn định đầu ra cho 128 ha rau tập trung chuyên canh; xây dựng được 248.000 m2 nhà lưới và xây dựng 58 cửa hàng kinh doanh, tiêu thụ rau an toàn.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, việc thực hiện chính sách hỗ trợ góp phần chuyển đổi các mô hình sản xuất rau an toàn từ nhỏ lẻ sang tập trung, quy mô lớn, đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, sản phẩm được kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và nâng cao thu nhập cho nông dân.

VÕ DŨNG

 

XEM THÊM

    Tái cơ cấu nền nông nghiệp Việt Nam thông qua chuyển đổi số

    Nông dân làm giàu từ trà hoa vàng Ba Chẽ

    Trái cây Việt Nam vươn ra thị trường thế giới

    Huyện Ngọc Lặc nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế

    Người Việt có tầm ảnh hưởng với khát vọng đưa nông nghiệp thực sự trở thành thế mạnh của Việt Nam

    TP.HCM: Ruộng lúa, vườn mai bị bức tử bởi nguồn nước đen "bí hiểm"

    Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung ảnh hưởng ra sao tới ngành nông nghiệp Việt Nam và toàn cầu?

    NHỮNG ƯU ĐIỂM TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

    Vườn lan công nghệ 4.0 của đại gia da giày, thu 3 - 4 tỷ đồng/năm

    Hội Chợ - Triển Lãm