Khung hỗ trợ

Thông số kĩ thuật 

Nhà NN - 9.6

  • Thanh ngang, móc, dầm làm từ ống thép mạ kẽm D.27
  • Cột ở đầu khớp  từ ống thép mạ kẽm D.42
  • Thanh giằng mái từ ống thép mạ kẽm D.49
  • Thanh giằng cột từ ống thép mạ kẽm D.34
  • Xà gồ: xà gồ đa chức năng NM.40x45 sử dụng như tấm chặt để tiết kiệm thép cho thanh nẹp

Nhà NN - 12.8

  • Cột dọc và ngang được làm từ ống thép mạ kẽm D.34x1.5mm
  • Cột khuỷu : ống thép mạ kẽm D.49 x 1.5mm
  • Thanh giằng tường bên: ống thép mạ kẽm D.34 x 1.5mm
  • Thanh giằng mặt sau: ống thép mạ kẽm D.42 x 1.5mm
  • Xà gồ: thép vuông 50x50x1.5mm  và xà gồ đa chức năng NN.40x45.

 

XEM THÊM

    Nẹp Ziczak Nhà Nguyễn

    Phụ kiện liên kết

    Vách đầu hồi và thông giá đỉnh

    Máng xối và thanh chống

    Bát liên kết đầu cột

    Thép ống mạ kẽm Z.275gr/m2

    Nẹp màng Nhà Nguyễn